Λίγα Λόγια….

Ιδρύθηκε το 2010 έχοντας ως κύριο σκοπό την υποστήριξη και την προώθηση συστημάτων πληροφορικής σε εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα όπως και σε ιδιώτες. Ωστόσο από τα πρώτα της βήματα πραγματοποίησε μεγάλα έργα σε τράπεζες-υπηρεσίες σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες του κλάδου αντίστοιχα για την κάλυψη αυτών τόσο στις πωλήσεις όσο και στην παροχή των υπηρεσιών,αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις ανταγωνιστικές τιμές μας, την απαράμιλλη ποιότητα της εργασίας, την αφοσίωση και την πίστη για την επιχείρησή σας.

Η MSD διατηρεί μια αποκλειστική σχέση με κάθε ιδιώτη ή την επιχείρηση, προκειμένου να τους παρέχει τις ακριβείς λύσεις πληροφορικής που χρειάζονται, όταν το χρειάζονται. Εκτιμούμε την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη, και ως εκ τούτου ποτέ δεν θα προσπαθήσει να σας πουλήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που δεν χρειάζεστε. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να βοηθήσει τον ιδιώτη ή την επιχείρησή σας να ευδοκιμήσουν με τη διατήρηση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των συστημάτων του υπολογιστή σας.

Από την αρχή του 2010, η MSD ήταν όλα σχετικά με τη συντήρηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του δικτύου που σχετίζονται με τις ανάγκες των πελατών μας. Για την ημερομηνία αυτή, ο στόχος της αποστολής μας δεν διακόπηκε ποτέ. Οι Καινοτόμες υπηρεσίες μας συνεχίζουν να παρέχουν επιχειρήσεις με την αξιόπιστη τεχνολογία των υπολογιστών που απαιτούνται για την επιτυχία στον κλάδο τους.

Τέλος προσφέρει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και στο χώρο σας με τις ποιο ανταγωνιστικές τιμές στην αγορά εργασίας.

Δραστηριότητες

  • Μηχανογράφηση & Υποστήριξη Επιχειρήσεων.
  • Μελέτη & Εγκατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων VoIP.
  • Λύσεις Backup Storage & Διακομιστές (Servers).
  • Υλοποίηση Δικτύων.