Επανεγκατάσταση λειτουργικού Windows (format με ή χωρίς backup) 25€ έως 40€
Ανάκτηση δεδομένων 30€
Εγκατάσταση συσκευών υλικού 25€
Καθαρισμος συστήματος ψύξης CPU και VGA (Γενικός καθαρισμός εσωτερικα αποσκόνες κτλ). 20€
Ανιχνευση – Αφαίρεση ιών 20€
Εγκατάσταση antivirus (συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού) 30€ έως 45€
Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών υλικού (στο χώρο σας) 20€
Εγκατάσταση νέου υπολογιστή (στο χώρο σας) 20€
Εγκατάσταση-Ρύθμιση σύνδεσης Internet (στο χώρο σας) Από 30€
Επανεγκατάσταση λειτουργικού Windows (format με ή χωρίς backup) 25€ έως 40€
Ανάκτηση δεδομένων 35€
Επισκευή κάρτας Γραφικών (on board)
120€
Αντικατάσταση πληκτρολογίου 30€ έως 50€
Αντικατάσταση Inverter οθόνης
40€ έως 50€
Καθαρισμός συστήματος CPU και VGA (επιδιόρθωση υπερθέρμανσης)
30€ έως 48€
Γενική επισκευή Motherboard (χωρίς αντικατάσταση)
50€ έως 78€
Επιδιόρθωση μετά από πτώση η ροή υγρών εσωτερικά
40€ έως 68€
Επισκευή – Αντικατάσταση βύσματος τροφοδοσίας
40€ έως 55€
Γενικότερα προβλήματα τροφοδοσίας εντός Motherboard
Από 40€
Επισκευή οθόνης (χωρίς αντικατάσταση)
Από 25€
Επισκευή hinges (βάση οθόνης – βραχίονας)
Από 30€
Αντικατάσταση φορτιστή
30€